Goedopweg voert van donderdag 1 april tot en met woensdag 28 april een verkeersonderzoek uit op en rondom de Westelijke Stadsboulevard en de Noordelijke Randweg Utrecht. Het onderzoek is volledig anoniem.

Tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug gaan Goedopweg en gemeente Utrecht vanaf 2022 de Westelijke Stadsboulevard aanleggen. De wegen op en rond de stadsboulevard worden veiliger voor oversteken en er komen meer bomen en groen. Het aantal auto’s in dit gebied zit nu aan zijn maximum.

Voor de uitvoering van het verkeersonderzoek hangen op een flink aantal plekken in Utrecht tijdelijk camera’s om het verkeer te registreren. Het verkeersonderzoek geeft Goedopweg inzicht in de verkeersstromen.