De gemeente Bodegraven-Reeuwijk start een onderzoek over winkelcentrum Broekvelden. Bodegraafse deelnemers van inwonerspanel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ ontvingen hier gisteren een uitnodiging voor.

Het panel wordt ingezet om inwoners van Bodegraven te bevragen over wensen en kansen voor het winkelgebied. Aanvullend worden straatinterviews in het winkelcentrum zelf gehouden.

Aanleiding voor het onderzoek is onder meer de leegstand waar het winkelcentrum mee te kampen heeft. Daarnaast wordt het gebied als sociaal minder veilig en onaantrekkelijk ervaren.

De gemeente onderzoekt daarom met zowel inwoners als ondernemers hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden. Met het onderzoek onder ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ moet vooral duidelijk worden waar de behoefte van het (winkelend) publiek ligt. Inwoners vanaf 16 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek.

Foto: RTV Bodegraven