Logo Rekenkamer Commissie WoerdenDe Rekenkamercommissie onderzoekt de manier waarop de gemeente Woerden omwonenden betrekt bij bestemmingsplannen. Hierbij vraagt de Rekenkamercommissie om de mening van…

inwoners via een online enquête. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Of er bijvoorbeeld op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar ook of een woning mag worden uitgebreid en zo ja, op welke manier.

De Rekenkamercommissie vraagt inwoners van Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen of zij informatie hebben ontvangen over plannen van de gemeente over bestemmingswijzigingen en wat zij van de communicatie vonden en of er verbeterpunten zijn. Meedoen aan de enquête kost ongeveer vijf minuten. Deelnemen kan via de link: www.pf-onderzoek.nl/woerden.