De provincie Utrecht gaat onderzoeken hoe de maximum snelheid op de Zuilense Ring (N230) van 100 km per uur verlaagd kan worden naar 80 km. Het onderzoek is een wens van Provinciale Staten.

Een voorstel voor snelheidsverlaging koppelt de provincie aan de trajectaanpak die voor deze weg in 2025 gepland staat. Daarnaast wordt voor het einde van dit jaar op de Zuilense Ring trajectcontrole ingevoerd op de huidige maximum snelheid van 100 km per uur.

Bij de trajectaanpak bekijkt de provincie volgens een vast rooster hoe haar wegen zo optimaal mogelijk ingericht kunnen worden en neemt dit mee in het groot onderhoud.

Foto: Provincie Utrecht