Het college van B&W van Woerden wil laten onderzoeken hoe onderzoeksjournalistiek gestimuleerd kan worden in de gemeente.

Volgens het gemeentebestuur verschraalt het medialandschap en lijkt er bij de media nog maar weinig ruimte voor journalistiek onderzoek op lokaal niveau te zijn.

Lokale democratie heeft baat bij een pers, die kritisch is op basis van onderzoek en analyse, stelt het college.

Er is ambtelijk een onderzoeksplan ontwikkeld om in samenspraak met de lokale media op de Woerdense situatie in te zoomen. Doel hiervan is te komen tot concrete voorstellen die lokale onderzoeksjournalistiek in Woerden bevordert.

Het plan is om aan het einde van het eerste kwartaal volgend jaar, of zoveel eerder als mogelijk, het onderzoek af te ronden en een eindrapport aan de gemeenteraad voor te leggen.