Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden levert een waardevolle bijdrage aan het welzijn van mensen die leven met kanker en hun omgeving. Dit blijkt niet alleen uit de eigen enquêtes. Ook uit een groot landelijk onderzoek is gebleken dat de maatschappelijke meerwaarde groot is.

Het belangrijkste effect realiseert het Inloophuis door bij te dragen aan minder eenzaamheid, verbeterde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden van de bezoekers.

Zo vindt 54 procent zich energieker en scoort kwaliteit van leven en mentaal welbevinden ruim 70 procent. Ruim 50 procent vindt zich minder eenzaam. Ook hebben de bezoeken aan het Inloophuis een zorgkostenbesparing tot gevolg.

Een grote groep gaat weer aan het werk en doet geen beroep meer op een uitkering. Dat levert een landelijk een besparing op van gemiddeld 7,8 miljoen euro per jaar.