Logo Gemeente beleids monitor GBMGemeente Woerden laat binnenkort de veiligheidsbeleving van haar inwoners onderzoeken. Dit onderzoek, Gemeentebeleidsmonitor (GBM) Leefbaarheid en Veiligheid genoemd…

vindt één keer per twee jaar plaats en wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Dimensus. Dit bureau verstuurt binnenkort een enquête naar een groot aantal inwoners van Woerden en verwerkt de resultaten. De groep inwoners die wordt uitgenodigd om de enquête in te vullen wordt willekeurig geselecteerd.

Een aantal inwoners ontvangt begin september een brief van Dimensus ontvangt met het verzoek de bijgevoegde enquête in te vullen. Het gemeentebestuur zegt de medewerking aan dit onderzoek op prijs te stellen omdat het helpt richting te geven aan een veilig Woerden.