Op de proefboerderij van het kennis transfercentrum in Zegveld wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van het verhogen van de grondwaterstand.

Een hogere grondwaterstand zou kunnen bijdragen aan behoud van de veenweide. Ook denken de onderzoekers dat het bijdraagt aan het remmen van bodemdaling en het verminderen van de daarbij vrijkomende broeikasgassen.

Om verder onderzoek mogelijk te maken is er afgelopen voorjaar een systeem aangelegd waarmee water in de bodem kan worden gebracht waardoor de grondwaterstand hoger wordt. Het onderzoek moet ook duidelijk maken wat de gevolgen voor de landbouw zijn.

Foto: KTC Zegveld