Logo Raadszaal WoerdenOm onderzoek te kunnen doen naar nut en noodzaak van aanleg van de westelijke randweg legt het college van burgemeester en wethouders aan iedere raadsfractie een reeks vragen voor.

Die vragen gaan onder meer over het tracé. De antwoorden worden gebruikt als basis voor het onderzoek. In het begin dit jaar afgesloten raadsakkoord is afgesproken dat onderzoek voor ééns en altijd duidelijk moet maken of de westelijke randweg er moet komen of niet.