Logo Raadszaal Woerden De resultaten van het onderzoek naar nut en noodzaak van aanleg van een westelijke randweg zullen niet voor de verkiezingen van maart volgend jaar beschikbaar zijn.

Dat bleek tijdens de raadsvergadering waar het onderwerp op de agenda stond. Een motie van SGP-ChristenUnie en VVD om het onderzoek om onderdelen te versnellen bleek geen resultaat op te leveren. De raad besloot na schorsing, het college nog deze week overleg te laten voeren met het onderzoeksbureau.

Maandag moet duidelijk zijn wat er mogelijk is om eerder duidelijkheid te hebben. Dan staat de westelijke randweg opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.

Foto RPL
Overleg tijdens de schorsing
20170928 213853