Logo Westelijke randweg De resultaten van het onderzoek naar de westelijke randweg moeten voor de verkiezingen bekend zijn. Dat zegt CDA raadslid Job van Meijeren in RPL Actueel. Van Meijeren reageert…

op informatie van het college van burgemeester en wethouders dat het onderzoek pas tegen de zomer van volgend jaar zou zijn afgerond. Begin dit jaar besloot de gemeenteraad dat om nu eindelijk duidelijkheid te scheppen, onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van aanleg van de randweg.

Eén van de zaken die voor dat onderzoek moet gebeuren is het benoemen van een onafhankelijke commissie van experts. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Iets wat volgens Van Meijeren al had kunnen zijn afgerond. Deze week vraagt hij in de commissievergadering aan de wethouder om opheldering en zal hij pleiten voor het sneller uitvoeren van het onderzoek.