Logo asfalt De resultaten van het onderzoek naar nut en noodzaak van aanleg van een westelijke randweg bij Woerden zullen voor de verkiezingen niet compleet zijn. De resultaten…

van de verschillende onderdelen van het onderzoek worden wel voor de verkiezingen bekend gemaakt maar conclusies blijven achterwegen.

Omdat het onderzoek sneller moet worden uitgevoerd gaan de kosten met 25000 euro omhoog. Het onderzoek gaat daardoor 225.000 euro kosten. Voor de raadsleden Theo Peters en Jan-Hubert van Rensen van Inwonersbelangen reden om tegen te stemmen.

Het onderzoek naar nut en noodzaak van aanleg van de weg wordt uitgebreid met de 0-variant oftewel: wat is het gevolg als er geen weg wordt aangelegd. Dat gebeurt op verzoek van D66.

Foto: RPL
20171002 211212