Het Woerdense college van B & W gaat onderzoeken of de politieke partij Woerden&Democratie over de schreef is gegaan door privacygevoelige informatie te lekken. Eerder deze week stuurde de partij een persbericht met informatie over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ferm Werk, een organisatie die voor vier gemeentes, waaronder Woerden, werkzoekenden aan bedrijven linkt. Een extern bedrijf gaat in opdracht van het college dit persbericht onderzoeken. Mocht er sprake zijn van schending van geheimhouding, dan gaat het college over tot aangifte.

Afgelopen maandag stuurde raadslid Wilma de Mooij van Woerden&Democratie een persbericht waarin ze oproept dat wethouder George Becht openheid van zaken moet geven over een onderzoek dat gedaan is bij Ferm Werk. Dat onderzoek zou gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag en een angstcultuur binnen dat bedrijf. Ferm Werk is bij vier gemeenten (Oudewater, Montfoort, Woerden en Bodegraven-Reeuwijk) actief en koppelt onder meer mensen met een bijstandsuitkering aan bedrijven.

Seksuele relaties

Volgens De Mooij zijn er in 2020 twee meldingen binnengekomen over een hooggeplaatste medewerker. Hij zou seksuele relaties aan zijn gegaan met meerdere medewerksters en een cliënt van Ferm Werk. Ook zou de man collega’s hebben geprobeerd te verleiden en zou hij ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. RTV Utrecht sprak meerdere oud-medewerkers die dat bevestigen. Daarnaast was er sprake van een angstcultuur binnen het bedrijf, meldt De Mooij.

Een extern bedrijf zou de meldingen binnen Ferm Werk hebben onderzocht. Uit dat onderzoek is niets naar voren gekomen, meldt de gemeente desgevraagd. De toenmalige fractievoorzitters zijn via een brief waar geheimhouding op rust over dit onderzoek geïnformeerd. Dat bevestigen meerdere fractievoorzitters ook aan RTV Utrecht.

Een college van burgemeester en wethouders kan er bij privacygevoelige zaken voor kiezen om de gemeenteraad te informeren via middelen waar geheimhouding op rust. Dat doet een college vaak als het gaat om precaire onderwerpen, zoals dit onderzoek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De raad mag onder geen beding de inhoud van zo’n document naar buiten brengen omdat het mogelijk de personen om wie het gaat, onnodig kan schaden. Een gemeenteraad kan er altijd voor kiezen om alsnog over het onderwerp in gesprek te gaan, maar ook dat gaat achter gesloten deuren. Burgers en pers mogen die vergadering dan niet bijwonen. 

Mogelijke aangifte van college

Volgens het college is De Mooij met het versturen van het persbericht afgelopen maandag over de schreef gegaan. “We keuren de handelswijze van Woerden&Democratie af”, schrijft het college in een memo. “We vinden het belangrijk om met de gemeenteraad geheime informatie te kunnen delen en bespreken. Geheimhouding wordt niet lichtvaardig opgelegd.”

Het college heeft een extern bureau de opdracht gegeven om te onderzoeken of De Mooij haar geheimhoudingsplicht heeft verzaakt. “Als dat het geval is zullen we daarvan aangifte doen”, aldus het college.

‘Raakt mij diep’

Het nieuws raakt De Mooij diep en ze vindt niet dat ze de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. “Welke informatie hebben wij dan gedeeld? Ik weet niet waar ze het over hebben.” Ze maakt zich geen zorgen over de uitkomst van het onderzoek. “Schending van geheimhoudingsplicht is niet aan de orde want ik heb de documenten (de brief waarop geheimhouding rust, red.) niet in mijn bezit.”

Over het delen van haar persbericht eerder deze week zegt ze: “Daar heb ik geen spijt van.”

Woerden&Democratie wilde donderdag tijdens de raadsvergadering vragen stellen over het onderzoek naar Ferm Werk. Dat wordt niet behandeld in verband met de geheimhoudingsplicht.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht.