Logo Pillen medicijnenEr bestaat onduidelijkheid over de medicijntaxi die in de provincie Utrecht in gebruik is. Veel medewerkers van huisartsenposten kennen de taxiservice niet, of weten niet hoe deze kan…

worden ingezet. De medicijntaxi is bedoeld voor patiënten die hun medicijnen niet kunnen ophalen omdat de apotheek al gesloten is. In de provincie Utrecht bestaan geen nachtapotheken. De taxi kan medicijnen dan kosteloos thuis bezorgen.

Medewerkers van huisartsenposten en huisartsen zeggen nog nooit van de taxiservice te hebben gehoord. RTV Utrecht meldt dat sommige medewerkers zelfs betwijfelen of de service überhaupt wel bestaat. Anderen gaven aan de medicijntaxi wel te kennen, maar niet te weten hoe ze deze kan worden ingeschakeld. Primair Huisartsenposten in Utrecht laat weten dat de taxi zeker bestaat, maar dat er meer bekendheid aan moet worden gegeven.