Wethouder Arjan Noorthoek wil voor nieuwbouwwijken een lagere parkeernorm kunnen vaststellen dan 85%.

De gemeente Woerden zet stevig in op goede fiets- en wandelvoorzieningen en zorgt voor openbaar vervoer. Dit heeft tot doel het bezit en gebruik van een eigen auto te beperken. Als dat lukt kan de parkeernorm omlaag. Dit alles blijkt uit de strategienota Verkeersvisie die deze week verschenen is.

Bij de opstelling van de nota was een participatiegroep betrokken. Deze groep vindt het toepassen van een lagere parkeernorm niet realistisch en roept op om in nieuwe woonwijken geen lagere norm te gebruiken.

Het afwijkend standpunt maakt de groep kenbaar aan de gemeenteraad door een oplegnotitie bij de strategienota.