Logo Vluchtelingen2In Woerden is 0,2 procent van de inwoners Syriër, dat zijn ongeveer 102 personen. In heel Nederland ligt dat percentage rond de 0,4 procent, op 1 september waren er 64 duizend…

inwoners met een Syrische achtergrond geteld. In absolute zin tellen Amsterdam (1414), Rotterdam (1263) en Utrecht (963) de meeste inwoners uit Syrië.

In verhouding tot de bevolking staan gemeenten met een asielopvanglocatie bovenaan. De asielmigranten die daar staan ingeschreven, zijn meestal nog in afwachting van woonruimte elders. Zo is in de gemeente Cranendonck, waar de centrale ontvangstlocatie (col) voor asielzoekers is gevestigd, 1,6 procent van de inwoners Syriër. Het percentage dat nog in een opvang woont, varieert sterk per gemeente.

In Amsterdam, Rotterdam en Enschede wonen de Syrische inwoners vrijwel allemaal op een regulier adres. Terwijl in Utrecht 25 procent in een vorm van opvang woont.