Logo Onkruid 2Onkruidbestrijding gaat het best met borstelen en branden. Dat blijkt uit een in Woerden gehouden proef naar alternatieve oplossingen. Gemeenten mogen namelijk sinds 2016 geen…

chemische middelen meer gebruiken bij onkruidbestrijding. Woerden heeft onderzocht welke alternatieven het beste zijn.

Er werd gekeken naar het effect en de kosten. Naast borstelen en branden zijn ook hete lucht en heet water uitgeprobeerd. Borstelen en branden blijken het effectiefst. Er zit wel meer tijd in het vegen van goten en het snijden van graskanten. De methode is 40.000 euro per jaar duurder.

Door het borstelen slijten de tegels wel harder, maar niet zo ernstig dat ze eerder vervangen moeten worden.