Logo Maak er werk vanOp het online platform maakerwerkvan.nu kunnen werklozen met een arbeidshandicap aangeven wat voor werk ze willen, en waar. Het team van maakerwerkvan.nu (zelf ook met een…

arbeidshandicap) gaat dan aan de slag om passend werk bij de juiste werkgever te vinden.

Inmiddels hebben zich 450 mensen aangemeld met een werkwens. Opvallend is dat het aantal werkgevers dat mensen met een arbeidshandicap een duwtje willen geven snel groeit. De provincie Utrecht heeft een gemiddeld aantal aanmeldingen. Drenthe het minst en de provincie Zuid-Holland veruit de meeste.