Op het woonwagenkamp in Wilnis was het woensdagochtend onrustig. Bewoners van het kamp wilden het voorbereidende werk voor een nieuw kamp door een aannemer onmogelijk maken. Dit had tot gevolg dat de medewerkers hun werkzaamheden moesten afbreken. Het kampterrein wordt binnenkort gerenoveerd, maar de bewoners willen dit niet. Omdat er in het verleden ook al escalaties plaatsvonden op het kamp, was na vooroverleg met de politie Midden-Nederland, een aantal agenten aanwezig tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De situatie werd echter zo gespannen dat besloten is het werk te staken.