Logo Ivo ten HagenHet presidium van de gemeente Woerden stelt de raad voor om Ivo ten Hagen voor de duur van uiterlijk één jaar ontheffing te verlenen voor het wonen buiten de gemeente Woerden.

De heer Ten Hagen is vorig jaar geïnstalleerd als wethouder en er is toen besloten hem ontheffing te verlenen om in Woerden te wonen. Tot op heden is wethouder Ten Hagen, evenals wethouder Haring, niet woonachtig in de gemeente Woerden en hij vraagt de raad dit te verlengen tot ten hoogste één jaar.

Conform de Gemeentewet kan er telkens voor één jaar ontheffing worden verleend van de woonplaatsvereiste voor wethouders.