Logo UrnBurgemeester en wethouders van Woerden hebben het ontwerpbestemmingsplan voor de begraafplaats Rijnhof op Geestdorp, waar een crematorium moet komen…

aangepast. Dat is het gevolg van de wens van waterschap Stichtse Rijnlanden dat er op aandrong concrete plaatsen aan te wijzen waar sloten kunnen worden aangelegd.

Zorgen van omwonenden over de effecten van een crematorium op de landbouwhuisdieren in de omringende weilanden en de zichtbaarheid van het crematorium zijn volgens het college niet terecht. Uit onderzoek zou blijken dat de uitstoot van het crematorium niet zorgt voor een toename van kwik in melk en verslechtering van de gezondheid van de dieren.

Voor de omwonenden zijn zomer- en winter impressieschetsen gemaakt zodat te zien is hoe het crematorium er op de begraafplaats zal gaan uitzien.

Vanaf 1 december ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.