Logo Gemeente MontfoortIn Montfoort is het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ opgesteld, die omslaat een gedeeltelijke herziening van meerdere bestemmingsplannen.

Door wijziging van de Woningwet zijn afspraken van de parkeernormen uit de ‘Nota Parkeernormen Montfoort 2015’ – komen te vervallen. Dit betekent dat de regeling van nu overgeheveld moet te worden naar ruimtelijke plannen. Om een gelijke regeling voor parkeren, laden en lossen te hebben is het bestemmingsplan opgesteld.

Vanaf woensdag ligt het gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.