Logo WaterpeilHet college van dijkgraaf en hoogheemraden van de Stichtse Rijnlanden heeft het ontwerp peilbesluit Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn vrijgegeven voor inspraak. Het ligt van…

16 januari tot en met 27 februari 2017 ter inzage.

Het peilbesluit legt juridisch vast welke waterpeilen in de watergangen worden nagestreefd en hoe het hoogheemraadschap die waterpeilen beheert met gemalen, stuwen en inlaten, en handhaaft.

Inwoners kunnen nu ook nalezen hoe het peilbesluit tot stand is gekomen en zien of het waterpeil in de wijk wijzigt.