Door de stikstofproblematiek heeft het Nieuwkoopse bouwproject Buytewech-Noord vertraging opgelopen. Toch heeft de ontwikkeling van Buytewech-Noord niet stilgestaan.

Er wordt aan het bestemmingsplan gewerkt. Deze wordt gebaseerd op het stedenbouwkundig plan dat samen met inwoners is opgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om straks in het gebied huizen te mogen bouwen en beplanting, wegen, water- en speelvoorzieningen aan te leggen.

In het bestemmingsplan voor Buytewech-Noord is veel flexibiliteit qua woningen en woonvormen en is er veel aandacht voor actuele thema’s, zoals het klimaat. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2021 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.