Logo Kasteel De HaarOmdat het Utrecht Science Park het grootste vervoersknelpunt is binnen de regio komt de ontwikkeling ervan in gevaar. Dagelijks bezoeken zo’n 70.000 mensen het Science Park. Dit zijn…

studenten, patiënten, werknemers en bezoekers. Dit aantal groeit in het jaar 2020 naar verwachting naar 110.000 mensen per dag. Provincie, Rijk, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven investeren komende jaren al zo’n 1,2 miljard.

De recente Markt en CapaciteitsAnalyse laat zien dat een stevige nieuwe investeringsimpuls nodig is om het gebied bereikbaar te houden. De regio Utrecht pleit bij het Rijk voor een bereikbaarheidsprogramma om de ontwikkeling van het Utrecht Science Park te garanderen.