Het dagelijkse bestuur van Recreatieschap De Stichtse Groenlanden heeft het ontwikkelingsplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld. Het gaat vooral om de zandeilanden in de plassen.

Het recreatieschap wil daar het aanbod voor recreatie vergroten, rekening houdend met andere belangen zoals natuur, woongenot en economie.

Het bestuur heeft gekozen voor een scenario waarbij de huidige recreant als uitgangspunt is genomen en voor ondernemers het hele jaar exploitatie op de zandgronden mogelijk is.

Het plan is aangeboden aan de gemeente De Ronde Venen. De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan, waar dit scenario ook onder valt.

Foto: Recreatieschap De Stichtse Groenlanden – De Vinkeveense Plassen vanuit de lucht gezien