Logo AEDIn de provincie Utrecht zijn nog een kleine 1100 Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) nodig voor de optimale 6-minutenzone. De optimale 6-minutenzone bestaat uit voldoende…

hulpverleners én AED’s om 6 levens per dag te kunnen redden. Landelijk is de mijlpaal van 170.000 burgerhulpverleners bereikt. Daarmee is Nederland het eerste land ter wereld met een fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. Dit betekent dat een belangrijke stap op weg naar de zogenaamde 6-Minutenzone is gezet.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal na een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Een volgend doel voor de Hartstichting is te zorgen dat er voldoende beschikbare AED’s zullen komen.