Logo BiertapDe Verenigde Senioren Partij in Nieuwegein is ontstemd over burgemeester Frans Backhuijs. Deze heeft besloten niet op te treden tegen winkeliers, die op beperkte schaal…

drank schenken aan klanten. Volgens de partij had hij daar eerst de gemeenteraad over moeten inlichten.

Binnen de gemeente doen dertien winkels mee aan een proef met het aanbieden van een drankje aan klanten. Het experiment is bedoeld om te kijken, of de Drank- en Horecawet aangepast moet worden. Die wet verbiedt nu het aanbieden van een drankje in winkels, maar dat verbod is volgens de gemeenten praktisch nauwelijks uitvoerbaar.

De Koninklijke SlijtersUnie had bezwaar tegen de pilot en stapte met succes naar de rechter. De burgemeester zei vorige week dat hij het handhavingsverzoek naast zich neerlegt. Hij zei dat de slijtersunie geen enkel lid heeft in Nieuwegein en formeel dus niemand vertegenwoordigt.