Logo Geld 9De begroting die het college vorige week heeft gepubliceerd laat zien dat de kosten voor de jeugdzorg met ingang van 2019 zullen gaan afnemen. Over het jaar 2018 trad nog een forse…

overschrijding van de begroting voor jeugdzorg op van 2 miljoen euro. De gemeente Woerden geeft aan dat de uitgaven voor het sociaal domein beweeglijk zijn.

Voor een groot deel zijn deze kosten niet te beïnvloeden. De werkelijkheid kan daarom anders gaan uitpakken. Niettemin meent het college dat het gaat om een realistische begroting voor de komende jaren, onder andere omdat een aantal maatregelen zijn getroffen om de kosten te laten afnemen.