Een aantal bruggen in de provincie Utrecht zijn afgelopen maanden onderzocht op de aanwezigheid van het giftige chroom-6 verf. Als eerste werd er in de verf aan de bovenzijde …

van de bruggen gezocht naar de mogelijke zware metalen en chroom verbindingen. Op vier bruggen was dat inderdaad het geval waaronder de Geerbrug tussen Wilnis en Woerden.
Volgens Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn er geen signalen bekend over gezondheidsklachten van provinciale medewerkers die hebben gewerkt met chroom-6.