Logo PMD zak In navolging van onder meer Woerden start in oktober ook Oudewater met het huis-aan-huis ophalen van plastic, metaal en drankverpakkingen, oftewel PMD.

Tot op heden werd in Oudewater alleen plastic gescheiden ingezameld. De inwoners moesten dat dan zelf naar her en der in de gemeente geplaatste containers brengen.

De inzameling van PMD start op een moment dat het Centraal Planbureau onderzoeksresultaten bekend maakt waaruit blijkt dat de inzameling van plastic maar een geringe bijdrage aan de vermindering van CO2 oplevert. Toch denkt afvalwethouder Sietse Ypma van Oudewater dat het zinvol is om plastic gescheiden in te zamelen omdat dat een bijdrage levert aan vermindering van plastic in de oceanen.

Het PMD-afval in Oudewater wordt in de even weken ingezameld. Inleveren mag alleen met speciale zakken die op verschillende plaatsen in de stad gratis verkrijgbaar zijn.