Logo DebatNiet alleen RPL Ruiten Troef maar ook het wijkplatform Schilderskwartier gaat een Politiek Café organiseren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Het wijkplatform heeft de Woerdense politieke partijen uitgenodigd zich op woensdag 24 januari te komen presenteren aan de wijkbewoners. De politici zullen gevraagd worden wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan en wat ze de komende vier jaar gaan doen voor het Schilderskwartier.

De belangrijke punten voor de wijk waar het platform de partijen hun standpunt over vraagt zijn: veiligheid, milieu, groenvoorziening en bestrating, verkeer en voorzieningen en maatregelen voor diverse leeftijdscategorieën ter bevordering van de sociale samenhang.

Het Politiek Wijkcafé vindt plaats in wijksteunpunt De Plint, aanvang 19.45 uur.