Monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk vallen voortaan onder dezelfde regeling.

Tot nu toe werden er weinig subsidieaanvragen gedaan en bleef veel geld liggen. De gemeente hoopt dat daar nu verandering in komt.

Het geld is beschikbaar voor monumentale panden en cultuurhistorisch waardevolle panden die de waardering ‘hoog’ en ‘redelijk’ hebben gekregen.

De subsidie bedraagt in Bodegraven-Reeuwijk dan 2500 euro per pand per vijf jaar.

Foto: RTV Bodegraven