Logo Provincie Utrecht4Sinds de gemeenteraden van Laren en Blaricum in grote meerderheid hebben ingestemd met het plan om Noord-Holland te verruilen voor Utrecht, laten nu ook tegenstanders van een…

grenswijziging hun stem horen.

Ook zij hebben een brief naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gestuurd. Hierin verklaren de tegenstanders dat de inwoners zich nooit hebben kunnen uitspreken over de overgang naar de provincie Utrecht. Bovendien hebben de colleges van beide gemeenten in hun schrijven aan de minister alleen de visie van de raadsmeerderheid over de grenswijziging verwoord.

De tegenstanders noemen het een niet-onderbouwde ultieme poging om de voorgenomen fusie van Huizen, Blaricum en Laren te verhinderen. Toen tijdens een interpellatiedebat bleek dat er geen bereidheid was de inwoners eerst te raadplegen, was de maat vol en volgde de brief aan de minister.