Logo Geen Gas Koken Gasfornuis Het Utrecht Science Park en het Kantorenpark Rijnsweerd zullen aardgasvrij worden gemaakt. Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum, Stichting Kantorenpark…

Rijnsweerd en Hogeschool Utrecht gaan daarin samenwerken. In circa 20 jaar tijd willen deze instanties dat de gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij zijn. Gemeente en provincie Utrecht ondersteunen deze ambitie. De eerste stap is het maken van een “routekaart”. De gemeente neemt hierin het initiatief.

In het Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd zijn al grote stappen gezet naar verduurzaming met gebouwisolatie en het leggen van zonnepanelen op de daken. Verreweg het grootste deel van de warmte- en elektriciteitsbehoefte in het gebied wordt echter nog geleverd door gasgestookte ketels en centrales.

De partijen gaan samenwerken om aardgas overbodig te maken en te vervangen door hernieuwbare vormen van energieopwekking.

Foto: Provincie Utrecht
science park Provincie Utrech