Logo Plattegrond woningUtrecht werkt toe naar een nieuw Smakkelaarsveld met woningen en meer groen. De Leidse Rijn moet er weer gaan stromen en het gebied wordt meer verbonden met de stad.

De afgelopen periode heeft het college onderzoek laten doen naar de mogelijkheden op deze centrale plek in de stad en heeft op 2 mei het voorstel goedgekeurd.

Het gemeentebestuur vraagt nu aan de raad om deze aanpak vast te stellen en neemt hierover in het najaar een besluit. Wanneer de grootste fietsenstalling ter wereld volgend jaar helemaal open is wordt het veld leeggemaakt voor de nieuwe ontwikkeling.