Logo Zonnepanelen 2Omdat de opbrengst van zonne-energie per wijk verschilt, maakt het veel uit in welke wijk men inzet op zonne-energie. Dit blijkt uit een onderzoek van een aantal wetenschappers die in…

de stad Utrecht de factoren heeft onderzocht welke voor een langere periode van invloed zijn bij de installatie van zonnepanelen op daken. Deze zogenoemde ‘dakvoorwaarden’ zijn in de ene wijk minder gunstig, terwijl een andere wijk in theorie een elektriciteitsoverschot zou kunnen produceren. De productie van zonne-energie stelt bovendien eisen aan het elektriciteitsnetwerk die per wijk verschilt, blijkt uit het onderzoek.

In de Utrechtse wijken werd onder meer gekeken naar bouwkundige aspecten sociaaleconomische factoren zoals gezinssamenstelling per woning of het aantal auto’s per wijk en de opslag mogelijkheden. De onderzoeksresultaten zijn ook toepasbaar op andere steden.