De Raad van Kerken Woerden organiseert op 28 februari 2022 een open podium met alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Raad van Kerken Woerden een Armoededebat. Nu, vier jaar later, is de constatering dat de armoede wel is verminderd, maar dat nog steeds ca. 760 huishoudens in armoede leven. Dit staat te lezen in het rapport naar het armoedebeleid dat de Rekenkamercommissie recent heeft uitgevoerd. Raad van Kerken Woerden roept de lokale politiek op om met gerichte acties de situatie van deze huishoudens aan te pakken. Het debat staat onder leiding van mw. Trudy Molenaar, deskundige van Schuldhulpmaatje Nederland.