Logo File 2Het openbaar vervoer in de gemeente Woerden krijgt alle mogelijk steun en wordt zo veel mogelijk bevorderd. Dat staat in de nieuwe verkeersvisie 2030. Alle kernen, wijken en voorzieningen…

moeten via openbaar vervoer goed toegankelijk zijn. Verkeer dat niet in het centrum van Woerden thuis hoort wordt daar zo veel mogelijk geweerd. Voor mensen die het centrum per auto willen bezoeken worden maatregelen getroffen om dat mogelijk te maken. De voltallige werkgroep die de verkeersvisie heeft opgesteld staat achter de inhoud.

Eind deze maand wordt de visie tijdens een informatieavond aan de gemeenteraad gepresenteerd.