Logo Waterpeil Aanstaande vrijdag opent Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het nieuw gebouwde gemaal Waardsedijk in Oudewater. Dit doet hij samen met…

een leerling van groep 5/6 van de Mariaschool. Het nieuwe gemaal maakt het mogelijk om het water uit de polders in de Linschoterwaard via de gekanaliseerde Hollandse IJssel af te voeren. Tot op heden werd al het overtollige water naar de Oude Rijn afgevoerd. De Oude Rijn wordt al stevig belast met de afvoer van water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik.

Met de bouw van gemaal Waardsedijk is er een nieuwe afvoerroute beschikbaar en is de afvoercapaciteit vergroot. Een groot deel van de wateroverlast in de Linschoterwaard wordt opgelost en in een veel groter gebied verminderd.

Foto: Stichtse Rijnlanden
Een artist-impression van het nieuwe gemaal
39 gemaal