Logo Groene EnergieIn Bodegraven wordt vandaag in de Dromenfabriek de Klimaatschool geopend in de vorm van een vraaggesprek over het doel en de ambitie van deze school. Monique van Doorn…

voorzitter van de commissie Duurzaam Ondernemen van het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk, en wethouder Kees Oskam voeren dit vraaggesprek. De Klimaatschool is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de commissie.

Het doel van de Klimaatschool is om inwoners, ondernemers en de overheid met elkaar in contact te brengen op het gebied van duurzaamheid. Het is een permanente beursvloer voor ondernemers die hun kennis en kunde rondom duurzaamheid willen presenteren.

Daarnaast worden er verbindingen gelegd tussen kennisvragen van ondernemers en inwoners en kennisinstellingen en worden er bijeenkomsten georganiseerd.