In Leidsche Rijn is sinds kort een nieuwe markt op het Brusselplein.

De markt vindt iedere donderdag van 9 uur ‘s morgens tot 6 uur aan het eind van de middag plaats en voldoet aan een lang uitgesproken wens van de bewoners van de wijk. Ruim 45 marktondernemers meldden zich aan voor een plekje op de nieuwe markt op het Brusselplein.

De marktondernemers zijn door een selectiecommissie beoordeeld. Daarbij werd bijvoorbeeld gekeken naar de uitstraling van de kraam en of het aanbod lokaal of duurzaam is. Later dit jaar wordt besloten over de verdere invulling van de markt.