Logo Waterschap Amstel Gooi Vecht Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht hebben in de polder Botshol in de gemeente De Ronde Venen een natuurproject geopend door het in werking…

stellen van een vistrap. Daarmee kunnen vissen het natuurgebied Botshol bereiken. Een vistrap of vispassage is een speciaal bouwwerk om ervoor te zorgen dat vissen langs een dijk, dam of sluis kunnen zwemmen.

Met de opening van het natuurproject hebben de bestuurders een geslaagde herinrichting in deze polder afgerond. De herinrichting heeft ervoor gezorgd dat het initiatief van boswachter Jurjen Annen, van vereniging Natuurmonumenten, kon worden uitgevoerd. Dankzij zijn actieve inzet en de medewerking van agrariƫr De Wildt is het gelukt om landbouw voortaan op de hogere gronden te laten plaatsvinden.

Foto: Provincie Utrecht
Links heemraad Gerard Korrel van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hurkend de gedeputeerde natuur van de Provincie Utrecht, Bart Krol
07 botshol