De nieuwe fietsverbinding tussen Nieuwegein/Houten en Utrecht over het bedrijventerrein De Liesbosch is vandaag opengesteld. Het tweezijdige fietspad loopt langs de Ravenswade, tussen de Liesbosch en de Grote Wade.

Begin april is de nieuwe parallelweg van de zuidelijke verbindingsweg, tussen de N408 en de Biezenwade, opengesteld voor fiets- en landbouwverkeer. Beide fietsverbindingen vormen samen de nieuwe hoofdfietsroute.

De nieuwe fietsroute maakt deel uit van de verbetering van infrastructuur op het bedrijventerrein De Liesbosch.