Logo VRUGemeentegrenzen zijn niet langer bepalend bij de keuze voor het alarmeren van een brandweerpost. Dit is in een notendop waar ‘operationele grenzen’ om draait, een maatregel die inmiddels van…

kracht is binnen de Veiligheidsregio Utrecht, de VRU.

Op 4 juli 2014 werd ‘Veiligheidszorg Op Maat’ vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de brandweerzorg van de toekomst binnen de VRU. Eén van die uitgangspunten is operationele grenzen.

Bij een melding wordt door de alarmcentrale niet langer automatisch een brandweereenheid uit de betreffende gemeente gestuurd, maar de brandweereenheid die het snelst op het meldadres kan zijn. Dit kan ook een voertuig uit een andere veiligheidsregio zijn. Met verschillende regio’s zijn convenanten gesloten waarin deze samenwerking is geregeld.