Volgens de actiegroep ‘Laat Woerden Niet Zakken’ wil Vermillion Energy het gewonnen gas van het Papekopveld bij Woerden weer terug pompen in het veld om er uiteindelijk …

meer olie uit te kunnen persen. Dit meldt de actiegroep op Facebook met een stukje tekst uit het winningsplan van de gasproducent.

Hierin staat dat het winningsplan wordt uitgebreid met de benodigde faciliteiten voor het winnen van olie én gas. De apparatuur voor het scheiden van olie, water en gas en voor het opwekken van elektriciteit wordt op het huidige boorterrein opgesteld. De olie met het meekomende water wordt opgeslagen in tanks en vervolgens met vrachtwagens afgevoerd. Het gewonnen gas zou dan mogelijk opnieuw worden geïnjecteerd in het veld om de oliewinning daarmee te stimuleren.

Dit is nieuwe informatie volgens ‘Laat Woerden Niet Zakken’ omdat vooralsnog werd uitgegaan van elektriciteitsopwekking met het gas.