Logo Lantaarnpaal Haken Plastic AfvalIn alle wijken en dorpen van Woerden worden door de gemeente als proef ophanghaken voor Plastic Heroes/PMD-zakken opgehangen. Hiermee moet voorkomen worden dat de…

zakken bij harde wind de weg op waaien. De haken zijn alléén op de dag van inzameling bestemd voor gevulde PMD-zakken. Als de ophanghaken zich te ver weg bevinden hoeft men er geen gebruik van te maken. Dan kunnen de PMD-zakken nog steeds op de daarvoor bestemde inzamelplekken aan de weg worden geplaatst.

Alle zakken worden elke twee weken huis-aan-huis opgehaald tijdens de bruine minicontainerronde. Ook hiervoor geldt dat de zakken alléén op de inzameldag buiten mogen worden geplaatst. Verder zijn er nog de 34 PMD-containers, die verspreid door de gemeente staan. Deze containers worden 3x per week geleegd.