Logo BaggerenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren opknappen, te beginnen met baggeren. Dit is sinds de jaren ’70 nagenoeg niet meer gebeurd. Het werk is nodig om de vaarweg voldoende diep te houden. Ook kan er dan meer water doorstromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden gewaarborgd.

Het baggerwerk van het 32,5 kilometer lange totale traject start op 1 augustus 2017 en zal naar verwachting eind maart 2018 klaar zijn. Ook de Doorslag in Nieuwegein wordt dan meegenomen.