Logo Geld 6 De Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 de Jonge Landbouwers (JOLA) regeling voor de vierde keer open en stelt hiervoor een…

bedrag van € 400.000 beschikbaar.

Met deze regeling wil de Provincie Utrecht jonge landbouwers (tot 41 jaar) stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Deze investeringen moeten bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

De subsidieregeling is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Foto: Provincie Utrecht
46 provincie