Logo BegrotingDe oppositiepartijen in de Woerdense gemeenteraad maken zich grote zorgen over de eerste begroting van het nieuwe college. Door de forse investeringen lopen de schulden van…

de gemeente flink op en dat is niet goed voor de financiële positie van Woerden. Dat die positie verbeterd moet worden werd afgelopen maart al aangetoond door een onderzoek van adviesbureau Berenschot, zeggen de oppositiepartijen.

Om de zorgen kracht bij te zetten diende de voltallige oppositie bestaande uit Fractie Bakker, SP, STERK Woerden, Inwonersbelangen, VVD en Progressief Woerden, een motie in bij de begroting. Daarmee keuren alle oppositiepartijen het vooruitzicht naar 2020 tot 2022 af.